Katoni-legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde inden for kulturområdet.

Legatet har til formål at støtte danske og udenlandske personer med særligt henblik på at styrke kulturen i Danmark og på tværs af landegrænser.

Bag Katoni-legatet står Katoni, som også udvælger legatets modtager(e). Legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studerende på uddannelsesinstitutioner i hele verden. Det tildeles danskere eller personer med særlig tilknytning til Danmark - for eksempel i uddannelses- eller arbejdsregi.

Ansøgningsfristen er 15. juni. Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt, og modtageren af vores legat bliver kontaktet direkte d. 1. september.

Kultur omfatter, men er ikke begrænset til, kommunikation, sprog, mode, kunst, traditioner, uddannelsesformer, m.m.

Processen

Indhold i ansøgningen:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mail
 • CV
 • Motiveret ansøgning der beskriver, hvorfor du/I skal have Katoni-legatet. 
 • Ansøgningen sendes til legat@katoni.dk

Katoni-legatet støtter:

 • Studerende, tidligere studerende og forskere på uddannelsesinstitutioner i hele verden
 • Danskere eller personer med uddannelses- eller arbejdsmæssig tilknytning til Danmark
 • Studier og aktiviteter der styrker kulturlivet i Danmark og i andre lande i samarbejde med Danmark

Katoni-legatet kan bruges til:

 • Praktikophold eller udvekslingsophold i Danmark eller udlandet
 • Forskningsprojekter med et kulturaspekt der vedrører Danmark
 • Projekter der fremmer kulturen, kendskab til kulturelle begivenheder og lign.

Tidligere modtagere af Katoni-legatet

2023:

2022:

2021:

Modtager af Katoni-legatet 2021